SPROVOĐENjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA, PRIKLjUČENjEM NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA U 2023.GODINI

Na osnovu Rešenje Gradskog veća broj 1548-3/2023-03 od 26.10.2023. godine, Grad Niš objavljuje Javni poziv za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora, priključenjem na sistem daljinskog grejanja u 2023.godini.
Pozivamo sve vlasnike/suvlasnike porodičnih kuća i stanova koji žive na adresi objekta u kome se vrši priključenje na sistem daljinskog grejanja, koji poseduju dokaz o legalnosti objekta, i koji imaju prijavljenu imovinu na teritoriji Grada Niš, bez dugovanja po osnovu poreza na imovinu da se jave za sledeću meru:
Uklanjanje postojećih uređaja za grejanje i priključenje na sistem daljinskog grejanja
Maksimalno učešće Grada iznosi do 400.000,00 dinara sa obračunatim porezom na dodatu vrednost, odnosno do 50% ukupne vrednosti sa obračunatim porezom na dodatu vrednost, ili šta je od ova dva parametra manje.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs, zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs i oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave može se obratiti na kontakt telefon 018/504-658 ili na e-mail:

PROJEKAT JE SUFINANSIRAN SREDSTVIMA GRADA NIŠA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button