Program energetske efikasnosti grada Niša

Osnov izrade Programa energetske efikasnosti grada Niša je ispunjenje
obaveza koje proističu iz Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj
upotrebi energije, kao obveznika sistema energetskog menadžmenta opštinske
energetike. Program EE JLS grada Niša izrađen je i usklađen sa Strategijom
razvoja energetike Republike Srbije do 2025. godine sa projekcijama do 2030.
godine, Programom kojim se utvrđuju uslovi, način, dinamika i mere za
ostvarivanje Strategije, NEKP, Zakonom o energetskoj efikasnosti i
racionalnoj upotrebi energije i zakonom kojim je uređen planski sistem
Republike Srbije.
Program EE grada Niša sadrži sve obavezne elemente propisane članom 17.
Zakona o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije, i to:
• planirani cilj ušteda;
• pregled i procenu godišnjih energetskih potreba JLS, uključujući i
ustanove i javna preduzeća čiji je osnivač i zgrade koje koriste, kao i
procenu energetskih svojstava objekata;
• plan aktivnosti radi sprovođenja mera energetske efikasnosti koje će
obezbediti efikasno korišćenje energije, kao što je plan energetske
sanacije i održavanja javnih objekata koje koriste organi JLS, javne
službe i javna preduzeća čiji je osnivač JLS,
• planirane mere energetske efikasnosti;
• nosioce, rokove i procenu očekivanih rezultata svake od mera
energetske efikasnosti, kojima se predviđa ostvarivanje planiranog
cilja;
• izveštaj o rezultatima sprovođenja prethodnog programa energetske
efikasnosti JLS.
Procena godišnjih energetskih potreba grada Niša sprovedena je u skladu sa
metodologijom propisanom u Uputstvu za izradu energetskog bilansa u
opštinama. Proračun ušteda energije izvršen je u skladu sa metodologijom
„odozdo prema gore“ (OPG), propisanom Pravilnikom o načinu i rokovima
dostavljanja podataka neophodnih za praćenje sprovođenja Akcionog plana za
energetsku efikasnost u Republici Srbiji, a u skladu sa Priručnikom za
energetske menadžere za oblast opštinske energetike.
Za određivanje efekata mera u sistemu daljinskog grejanja kao komunalnoj
delatnosti, kao i kod izgradnje fotonaponskih postrojenja korišćeni su
standardni termodinamički izrazi i relacije za tehničke proračune uz
primenu referentnih vrednosti za preračunavanje sa finalne na primarnu
energiju.
Godišnji cilj uštede energije za tekuću kalendarsku godinu za jedinice
lokalne samouprave prema važećoj Uredbi [1] iznosi 1% od ostvarene
Program energetske efikasnosti grada Niša
5
potrošnje primarne energije u prethodnoj kalendarskoj godini. Očekivane
uštede upoređene su godišnjom potrošnjom primarne energije za 2020. godinu
imajući u vidu dostupnost podataka iz Energetskog bilansa grada Niša.
Projektovane uštede obuhvataju energetsku sanaciju javnih zgrada, unapređenje
javnog osvetljenja i povećanje udela OIE, i kreću se na nivou 4,71% u prvoj
godini realizacije Programa, do čak 19,83% u trećoj godini.
Očekuje se da najznačajniji trend rasta ušteda primarne energije bude
registrovan u drugoj godini (18,12%) kada se u punom kapacitetu implementira
mera unapređenje javnog osvetljenja.
Očekivana zbirna ušteda primarne energije u gradu Nišu u trogodišnjem
periodu iznosi 7.391,47 toe.

PROJEKAT JE SUFINANSIRAN SREDSTVIMA GRADA NIŠA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button