Plan razvoja opštine Surdulica 2023-2033 – turizam veoma bitan

Foto: Wikipedia.org

Opština Surdulica nalazi se u jugoistočnoj Srbiji, u Pčinjskom okrugu, i graniči se sa Republikom
Bugarskom na istoku i sa četiri srpske opštine – na severu sa opštinom Crna Trava, na zapadu sa
opštinom Vladičin Han i na jugu sa opštinama Vranje i Bosilegrad. Teritorija opštine zauzima
površinu od 628 km², a prema popisu stanovništva iz 2011. godine, opština ima 20 319
stanovnika, koji žive u 41 naselju, organizovanih u 22 mesne zajednice. Opština se nalazi na
geografskoj širini φ = 42°41′ s.g.š i na geografskoj dužini φ=22°11′ i.g.d.
Klima, je u najvećem delu područja umereno-kontinentalna, a na planinskim vrhovima iznad 1400
mnv ima obeležja subplaninske klime. Prosek padavina je 767mm, dok prosečna godišnja
temperatura iznosi 10.5° S, s tim što je najhladniji mesec januar ( -0,1°C), a najtopliji mesec u
Surdulici je juli (21°C). Srednja godišnja količina padavina 688,7 mm/m2, na osnovu rasporeda
po mesecima najviše padavina su u maju (89,6 mm/m2), najmanje u januaru (39 mm/m2). Brzina
vetrova u Surdulici se kreće od 1,5 (SZ) do 2,1 po Boforovoj skali.( I i Z). Dominantni vetrovi su
Severo- istočni tkz. “Severac“ koji je najhladniji i koji se najčešće javlja u toku jeseni i zime.
Istočni i zapadni vetrovi se retko javljaju, kada se jave u letnjem periodu obično su olujni
praćeni nevremenom i združeni su sa pojavom grada, kada i prave veliku štetu, prvenstveno na
poljoprivrednim kulturama.
Na teritoriji opštine Surdulica nalazi se zaštićeno prirodno dobro Predeo izuzetnih odlika
,,Vlasina“, kojim upravlja Turistička organizacija opštine Surdulica. Područje se nalazi u
prostornom obuhvatu ekološki značajnig područja ,,Vlasina“, ekološke mreže Republike Srbije.
Ekološki značajnim područjem obuhvaćeni su Ramsarsko područje ,,Vlasina“, Emerald područje
,,Vlasina“, međunarodno i nacionalno značajno područje za ptice IBA (Important Bird Area)
,,Vlasina“, odabrano područje za dnevne leptire PBA (Prime Butterfly Area) ,,Besna kobila“,
značajno područje za osolike muve PHA (Prime Hoverfly Area) ,,Vlasina“ i međunarodno značajno
područje za biljke IPA (Important Plant Area) ,,Vlasinska visoravan“, u skladu sa Uredbom o
ekološkoj mreži (,,Sl.gl.RS“, broj 102/10). PIO,,Vlasina“ predstavlja potencijalno NATURA 2000
područje zbog prisustva međunarodno značajnih vrsta i staništa.

Na sledećim linkovima možete pogledati detaljan plam

Plan razvoja opštine Surdulica 2023-2033.

Odluka o usvajanju Plana razvoja 2023-2033.

TEKST JE SUFINANASIRAN SREDSTVIMA OPŠTINE SURDULICA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button