JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2023. godine

Na osnovu Rešenje Gradskog veća broj 1658-7/2023-03 od 01.12.2023 godine, Grad Niš objavljuje Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji Grada Niša za 2023. godinu.
Pozivamo sve vlasnike/suvlasnike/korisnike porodičnih kuća i stanova koji žive na adresi objekta za koji se podnosi prijava, koji poseduju dokaz o legalnosti objekta, i koji imaju prijavljenu imovinu na teritoriji Grada Niš, bez dugovanja po osnovu poreza na imovinu da se jave za sledeću meru:
1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača

2) postavljanja termičke izolacije spoljnih zidova, podova na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru

3) postavljanja termičke izolacije ispod krovnog pokrivača ili tavanice

4) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na gas

5) zamena postojećeg grejača prostora na čvrsto gorivo, tečno gorivo ili električnu energiju (kotao ili peć) efikasnijim kotlom na biomasu

6) ugradnja toplotnih pumpi

7) zamene postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela i pratećeg pribora.

8) ugradnja solarnih kolektora u instalaciju za centralnu pripremu potrošne tople vode;

9) ugradnja solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem.
10) Izrada tehničke dokumentacije u skladu sa Prilogom 3

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2023. godine.

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Grada Niša www.ni.rs i Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs , ili na šalterima Jedinstvenog upravnog mesta Grada Niša, u ulici Nikole Pašića 24, Niš.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave može se obratiti na kontakt telefon 018/504-658 ili na e-mail: kler@gu.ni.rs

Javni poziv za građane-mere energetske efikasnosti 2023

Rešenje – Javni poziv energetska sanacija porodičnih kuća

Prilog 1-Prijavni obrazac-građani EE 23

Prilog 2 – I Lista privrednih subjekata

Prilog 3-teh. dok.

Prilog 4- Izjava vlasnika-suvlasnika

Prilog 5 – Izjava za postupanje po služb. dužnosti

 

PROJEKAT JE SUFINANSIRAN SREDSTVIMA GRADA NIŠA

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button