Nova vrsta ptice na području Srbije

Prilikom višednevne ekspedicije sprovedene početkom maja 2021. godine na području opština Bujanovac i Preševo, ornitolozi Centra za istraživanje biodiverziteta iz Novog Sada i Prirodnjačkog muzeja iz Beograda zabeležili su tu novu vrstu ptice za Srbiju.

(N. Stojanović/Centar za istraživanje biodiverziteta)

Gnezdeći par dugorepih svračaka je posmatran i fotografisan u blizini granice sa Makedonijom, na suvim travnatim padinama sa žbunjem, saopštio je Centar za istraživanje biodiverziteta.

„Bilo je prošlo podne i upravo smo završavali teren kada mi je u vidokrug doletela omanja ptica upadljive crno-bele obojenosti. Posle kratkog posmatranja dvogledom, veoma sam se obradovao jer sam prepoznao dugorepog svračka. Nešto kasnije primetili smo i ženku”, rekao je Draženko Rajković iz Centra.

Dugorepi svračak je selica koja zimski period provodi na području severoistoka Afrike.

Čitava svetska populacija relativno je malobrojna, dok je na Balkanu ova vrsta retka i slabo proučena, a živi u delu Makedonije, Albanije, Bugarske i Grčke.

„Ovo je prvi put da je ova vrsta viđena u Srbiji, a s obzirom na to da je posmatran par ptica u vreme gnezdećeg perioda, imamo razloga da verujemo da smo pronašli novu gnezdaricu naše zemlje”, kaže Rajković.

Pored dugorepog svračka, tokom ekspedicije zabeležene su i druge retke i malobrojne gnezdarice poput vrapca kamenjarca, grmuše crvenovoljke, modrokosa i gorskog zviška, što ukazuje na visoku ekološku vrednost istraživanog područja.

Ornitološka istraživanja na krajnjem jugu Srbije sprovedena su okviru projekata uspostavljanja nacionalne ekološke mreže i NATURA 2000 mreže zaštićenih područja Evropske unije, koji su podržani od strane Ministarstva zaštite životne sredine i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button