Progovorili sinovi Gorana Džonića! Rođeni otac nas je namestio

Stefan i Milan, kojima je određen pritvor zbog smrti porodice Đokić, žale se cimerima i tvrde da nemaju veze sa zločinom

Pored Gorana Džonića (54), vatrogasca u penziji iz Moravca, glavnoosumnjičenog za ubistvo brata od tetke Gorana Đokića (57), snaje Gordane (56) i bratanice Lidije (25), u pritvoru se već sedam dana nalaze i njegovi sinovi, Stefan i Milan, protiv kojih je Više javno tužilaštvu u Nišu pokrenulo istragu zbog sumnje da su počinili teško ubistvo.

Izvor Kurira upoznat sa slučajem kaže da su braća Džonić nakon hapšenja u potpunom šoku i neverici.

stefan, milan i goran džonić sa porodicom
stefan, milan i goran džonić sa porodicomfoto: Printscreen/Facebook

Različite ćelije

– Oni su u pritvoru u različitim ćelijama, posećuje ih advokat, koga su dobili po službenoj dužnosti. Obojica tvrde da nemaju veze s trostrukim ubistvom i za svoj trenutni položaj krive oca – priča nam izvor.

On dodaje da se Milan i Stefan Džonić žale svojim cimerima da ih je u sve uvalio rođeni otac.

– Momci su u čudu. Kažu da ne mogu da veruju da ih je namestio rođeni otac. Oni veruju da će uskoro biti pušteni i uveravaju sve oko sebe da im je pritvor određen isključivo na osnovu iskaza njihovog oca, koji je ukazao na njih kao moguće saučesnike – objašnjava sagovornik.

kuća džonića u selu moravac
kuća džonića u selu moravacfoto: Kurir

Naš izvor podseća i da su braća na saslušanju u tužilaštvu, koje je obavljeno u subotu, tvrdila da nemaju nikakve veze sa smrću svojih rođaka, kao i da nisu znala da je njihov otac umešan u masakr.

– Stefan, koji je zaposlen u Vojsci Srbije, rekao je da je u noći ubistva, 27. septembra, bio na poslu u bazi u Medveđi i da za to ima i svedoke, a da je 10 dana pre zločina proveo u Nišu na lekarskim pregledima, jer je planirao da ide u mirovnu misiju u Liban. Navodno, on je rekao i da je njegov tata imao ključ od njegove kuće i da zna da je on otključavao molerima – podseća sagovornik i dodaje da iz Stefanovog iskaza proizilazi da on uopšte nije bio u Moravcu kada su Đokići ubijeni.

– On je re­kao i da ne zna ot­kud no­vac ubi­je­nih na nje­go­vom pla­cu. Nai­me, po­li­ci­ja je ispod šlji­ve u Ste­fa­no­vom dvo­ri­štu pro­na­šla 43.000 evra, za ko­je je utvr­đe­no da su pri­pa­da­le Go­ra­nu Đo­ki­ću – ka­že izvor.

I Ste­fa­nov brat Mi­lan, ko­ji ra­di kao va­tro­ga­sac u Ni­šu, na sa­slu­ša­nju je po­nu­dio čvr­st ali­bi, re­kao je da je u no­ći ubi­stva bio na svom po­slu.

De­cu gu­ra u propast

Naš izvor ot­kri­va i da je u me­đu­vre­me­nu na­vod­no ni­škom tu­ži­la­štvu dos­ta­vljen i do­kaz o to­me da su Mi­lan i Ste­fan 27. se­p­te­m­bra bi­li na po­slu. Ta­ko­đe, bro­j­ni me­šta­ni Mo­ra­v­ca ka­žu da su ube­đe­ni da Go­ra­no­vi si­no­vi ne­ma­ju ve­ze sa ubi­stvom.

– Ro­đe­nu de­cu je upleo u sve ovo sa­mo da bi sma­njio svo­ju kri­vi­cu – re­kao je je­dan Mo­ra­v­ča­nin. Dru­gi ži­te­lj se­la ka­že „da je ja­sno o ka­kvom se čo­ve­ku ra­di, kad je spre­man da svo­ju de­cu gu­ra u pro­pa­st, ume­sto da ih za­šti­ti“.

Goran Džonić
foto: Kurir
Goran Džonić
foto: Kurir

Izvor: Kurir.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button