Porodica Đokić ubijena, tela spaljena, pa zatrpana lišćem

Vla­snik me­nja­č­ni­ce iz Ale­k­si­n­ca Go­ran Đo­kić (57), nje­go­va su­pru­ga Go­r­da­na (56) i će­r­ka Li­di­ja (25) pro­na­đe­ni su ju­če mr­tvi u ata­ru se­la Mo­ra­vac kod Aleksinca, gde im se 26. se­p­te­m­bra i izgu­bio sva­ki trag!

Ka­ko sa­zna­je­mo, pr­vi re­zu­l­ta­ti istra­ge po­ka­za­li su da je po­ro­di­ca Đo­kić ubijena, pa po­tom spa­lje­na.

Očajni Rođaci ubijene porodice na mestu zločina
Očajni Rođaci ubijene porodice na mestu zločinafoto: Kurir/M.S.

– Po­li­ci­ja je ju­če, še­stog da­na po­tra­ge za ne­sta­lom po­ro­di­com, pr­vo pro­na­šla nji­hov za­pa­lje­ni au­to­mo­bil „pa­sat“, i to u ata­ru se­la Te­ši­ca, na se­pa­ra­ci­ji za vađenje pe­ska. U uglje­ni­sa­nom au­tu ni­su bi­la te­la, pa je po­tra­ga na­sta­vlje­na u ši­roj oko­li­ni. Na ne­kih osam do de­set ki­lo­me­ta­ra da­lje, u se­lu Mo­ra­vac, na nepristupačnom te­re­nu, na­đe­ni su le­še­vi oca, ma­j­ke i će­r­ke – ka­že naš izvor i na­sta­vlja:

Op­sa­d­no stanje

– Te­la Go­ra­na, Go­r­da­ne i Li­di­ja bi­la su jed­no do dru­gog, a istra­ži­te­lji su na­j­pre vi­de­li da jed­na ru­ka vi­ri iz ši­blja. Uo­če­no je da su te­la bi­la za­tr­pa­na li­šćem i gra­njem, a da su pre to­ga spa­lje­na. Dva te­la su bi­la uglje­ni­sa­na, dok je tre­ćem izgo­re­lo sa­mo li­ce i ono je bi­lo ma­lo da­lje. Te­la su na­vod­no iden­ti­fi­ko­va­na pomo­ću na­ki­ta ko­ji su ima­le Go­r­da­na i Li­di­ja.

Selo Moravac U ovoj rupi su spaljeni otac, majka i ćerka
Selo Moravac U ovoj rupi su spaljeni otac, majka i ćerkafoto: Marko Smiljković

U selima Tešica i Moravac kod Aleksinca juče je vladalo opsadno stanje. Jake policijske snage blokirale su njive u dva sela, a uviđaj je trajao gotovo čitavog dana. Na licu mesta bili su i rođaci Đokića, ali nisu imali snage da razgovaraju s novinarima.

– Molim vas, nemojte sad, ko boga vas molim. Ne znamo gde se nalazimo – jecala je Verica Đokić, rođaka koja je u utorak policiji prijavila nestanak Gorana, Gordane i Lidije.

Još uvek se ne zna šta se tačno dogodilo Đokićima, kao ni ko ih je ubio, na koji tačno način i zbog čega. Tela su poslata na obdukciju, a istraga se nastavlja.

Ipak, policija je uspela da rekonstruiše kretanje automobila koji je u vlasništvu porodice Đokić.

Potraga trajala danima Policija pretraživala okolinu Aleksinca
Potraga trajala danima Policija pretraživala okolinu Aleksincafoto: M.S.

– Oni su u nedelju, 26. septembra, bili u selu Moravac kod Goranove majke, gde su čitavog dana pravili ajvar. Uveče, oko ponoći, oni su svojim „pasatom“ krenuli u svoj stan u Aleksincu, ali tamo nisu stigli. Nadzorna kamera sa auto-perionice u selu Žitkovac, koje je odmah posle Moravca ka Aleksincu, snimila je „pasat“ u 00.10 sati. Međutim, auto nije nastavio uobičajenim putem ka Aleksincu, već je krenuo u kontrasmeru zemljanim putem. Praktično je počeo da se vraća ka Moravcu, a dva sata kasnije auto je snimljen u selu Tešice, gde je juče i nađen spaljen – objašnjava izvor i dodaje da se pretpostavlja da su Đokići ubijeni još u nedelju posle ponoći, a da je ubica ili više njih potom odvezao auto do Tešice i tamo ga spalio.

Ima indicija

– Ne isključuje se ni mogućnost da je u zločinu učestvovalo više osoba, najmanje dvoje. Policija ima indicija o kome je reč, a postoji mogućnost da je osumnjičeni napustio zemlju – dodaje izvor.

Istraga je takođe utvrdila da su mobilni telefoni Gorana i Lidije isključeni u nedelju u tri sata ujutru, i to istovremeno.

Uviđaj Prvo nađen ugljenisan auto
Uviđaj Prvo nađen ugljenisan autofoto: Kurir/M.S.

– Gordana nije imala telefon, a Lidija je oko ponoći komunicirala s drugaricom. Razmenjivale su uobičajene poruke, iz kojih se nije moglo zaključiti da je Lidija u opasnosti. I Goran je oko ponoći imao komunikaciju s nekim vezano za posao, ali ni tu nije bilo ništa sumnjivo – kaže izvor upoznat sa istragom.

Ministar policije Aleksandar Vulin juče je rekao da se do sada nije dogodilo da cela porodica nestane.

– Digli smo helikoptere, angažovani su ronioci Žandarmerije, razgovarali sa svim članovima njihove porodice – rekao je ministar Vulin, koji je posle pronalaska tela bio na uviđaju.

JEDAN PRAVAC ISTRAGE

Goranu dugovali 100.000 evra?

Motiv ovog trostrukog ubistva još uvek je nepoznat, a istražitelji ne isključuju ni mogućnost da su Đokići bili žrtve nekog dužnika.

– Goran je držao menjačnicu, imao je novca. On nikome nije dugovao, ali je navodno pozajmljivao novac drugima. Postoje i neke informacije da je jednom čoveku pozajmio 100.000 evra. Taj čovek navodno nije imao da mu vrati. Ipak, ni u menjačnici niti u domu Đokića nije nađena nikakva sveska dužnika, niti bilo koji materijalni trag da je Goran pozajmljivao drugima – kaže izvor upoznat sa istragom.

CRNE SLUTNJE

Goran sa sobom često imao mnogo novca

Rođaci Đokića ranije su za Kurir govorili da se plaše da se njima dogodilo nešto loše jer se ranije nije dešavalo da oni odu negde, a da im se ne jave.

– Nažalost, sve njihove nade pale su u vodu. Obistinile su se njihove najcrnje slutnje. Sumnjali su da ih je neko oteo zbog para. Goran je navodno sa sobom često imao dosta novca, i preko 50.000 evra. Verovatno je ubica to znao i zato je ubio njega, ali i njegovu porodicu. To je za sada jedna pretpostavka – kaže naš izvor.

Izvor: Kurir.rs

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button