Novi zakon o zdravstvenom osiguranju uvodi Registar retkih bolesti

Novim zakonom o zdravstvenom osiguranju, koji bi Srbija trebalo da dobije sredinom godine, prvi put će u pravne propise u Srbiji biti uvedena definicija retkih bolesti, trudnice će zbog sprečenosti da rade ostvariti pravo na naknadu bez obzira na to da li su im uplaćeni doprinosi, a pacijenti više neće morati da dostavljaju potvrdu o bolovanju poslodavcu, već će to umesto njih, elektronskim putem raditi izabrani lekar.

Foto: Pixabay

Ako bude usvojen Nacrt novog zakona, trudnice će ostvarivati sva prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, bez obzira na to da li im je poslodavac uplatio doprinose ili ne.

Prema trenutno važećem rešenju, kada nisu uplaćeni dospeli doprinosi za zdravstveno osiguranje, trudnica, u skladu sa posebnim zakonom, može ostvariti pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na naknadu troškova prevoza u vezi sa korišćenjem zdravstvene zaštite.

Takođe, u obrazloženju Nacrta novog zakona navodi se da se pojavila potreba za daljim unapređenjem sistema obaveznog zdravstvenog osiguranja, koja se ogleda u odgovarajućim rešenjima koja se odnose na ostvarivanje prava na naknadu zarade usled privremene sprečenosti za rad usled bolesti ili povrede, pa su njime predložena nova rešenja kojima se olakšava ostvarivanje tog prava osiguranicima, kao i poslodavcima.

Planirano je, po prvi put, uvođenje definicije retkih bolesti u pravne propise Republike Srbije. To bi zapravo bilo sprovođenje jedne od aktivnosti Programa za retke bolesti u Srbiji za period 2020-2022. godine sa Akcionim planom.

„U cilju sprovođenja ove aktivnosti, Radna grupa za praćenje i koordinisanje implementacije Programa za retke bolesti jednoglasno je zauzela stav da se retke bolesti definišu na način naveden u Nacrtu zakona“, navodi se u obrazloženju i dodaje da je definicija retkih bolesti osnov da Srbija dobije i registar lica obolelih od njih.
Inače, retke bolesti su one koje pogađaju manje od pet lica na 10.000 stanovnika.

U Zakonu bi trebalo da bude izmenjen i član 17, koji se odnosi na potvrde o bolovanju. Predlog je da osiguranik, odnosno član njegove porodice, ne dostavlja potvrdu o privremenoj sprečenosti za rad poslodavcu, već će tu informaciju elektronskim putem dostavljati izabrani lekar poslodavcu.

Takođe, poslodavac više neće obračunavati naknade zarade, već će to radi Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO), koji je do sada vršio kontrolu obračuna, na osnovu podataka o uplaćenim porezima i doprinosima za tog osiguranika, a koje dobija službenim putem od Poreske uprave.

Nakon završetka javne rasprave Ministarstvo zdravlja analiziraće sve sugestije učesnika i sačiniti izveštaj u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave.

Novi Zakon stupio bi na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjivao bi se od 1. juna 2021. godine.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button