Prilikom gradnje koridora u Srbiji nađeno skriveno blago

Tokom 2018. godine, istraživanja metaličnih mineralnih sirovina koja su pratila pripremne građevinske radove u području izgradnje koridora 11, a naročito na izgradnji tunela Munjino brdo i Laz, pokazala su značajna nalazišta zlata i povišene sadržaje srebra na tim lokacijama.

Foto: Pixabay.com/fill

Na lokalitetu „Munjino brdo“, iz jezgra bušotine koja se nalazi u filitima, dobijeni su sadržaji zlata od 5,74 ppm i srebra od 0,7 ppm, pokazuju podaci iz Pravilnika o utvrđivanju Godišnjeg programa osnovnih geoloških istraživanja za 2021. godinu koji je doneo ministar rudarstva i energetike Srbije krajem marta, prenosi portal eKapija.

Radi pojašnjenja, oznaka ppm, odnosi se na milioniti deo celine. Kada je reč o rudarstvu, ruda zlata se već sa 0,5 ppm može ekonomično iskopati, a rudama zlata niske klase smatraju se one sa manje od 5 ppm zlata.

„Tokom 2019. godine istraživanja su obavljena na delu koridora 11 (Preljina–Požega), lokalitet Prilipac, a takođe su nastavljena istraživanja piroklastita dacitskog sastava na lokalitetu Ivanovci kod Ljiga i potvrđeni su povišeni sadržaji retkih metala poput berilijuma, niobijuma, volframa, srebra i torijuma“, navedeno je u Pravilniku.

U toku prošle godine, stoji dalje u dokumentu, najveći obim istraživanja bio je usmeren na terene između Preljine i Požege na koridoru 11 na kojima se grade tuneli Laz i Munjino brdo. Tada su na ulazu u tunel Munjino brdo u grafitičnim škriljcima i filitima registrovani povišeni sadržaji hroma i srebra, a na izlazu iz tunela koji se nalazi u pločastim i trošnim škriljacima sa partijama grafitičnih škriljaca, registrovani su povišeni sadržaji hroma, mangana, srebra i kobalta.

Istraživanja duž novih koridora u Srbiji vršena su i ranije, s obzirom na, kako je navedeno, izgradnju putne mreže relativno velikog obima poslednjih godina, a sa ciljem da se, sa minimumom finansijskih ulaganja, prikupe značajni geološki podaci sa lokaliteta koji se „otkriju“ prilikom građevinskih radova u okviru izgradnje puteva.

U 2016. godini najveći obim osnovnih geoloških istraživanja obavljen je na koridorima 11 i 10. Na području Takovo–Preljina, duž trase puta, tada su otkrivene su „interesantne mineralizacije antimona, hroma, nikla i žive“.

Geološka istraživanja su na području Takovo–Preljina nastavljena i 2017. godine, kao i na području izgradnje trase koridora 10, od Niša do Pirota, kada su presečene su dve metalogenetske zone: Ridanjsko-krepoljinska i Borska metalogenetska zona, u kojima su konstantovane, kako je navedeno, „vrlo interesantne mineralizacije bakra i zlata“.

Za 2021. godinu, zaključuje se u delu dokumenta koji bavi geološkim istraživanjima metala duž koridora, planiran je nastavak geoloških istraživanja na koridoru 11, odnosno na deonici Preljina–Požega, ali i na putnom pravcu Ruma–Šabac–Loznica i na svim drugim putnim pravcima čije trase prolaze kroz geološki interesantna područja.

Golija i Ozren leže na zlatu?
Zanimljivo je i da država od 2018. godine plemenite metale traži i na Goliji i Ozrenu. Rezultati tih istraživanja su pokazali, stoji u istom dokumentu, da se radi o vrlo perspektivnim terenima u smislu iznalaženja najvrednijeg plemenitog metala.

Na Goliji je te godine registrovano značajno povećanje zlata, a pretprošle godine, na širem prostoru Ozrena i Golije od oko 200 km2, ponovo su registrovani su visoki sadržaji zlata koji nisu zabeleženi u prethodnim istraživanjima.

Istraživanja na ovim planinama nastavljena su i tokom 2020. godine, a nastavak istraživanja planiran je i za 2021. godinu na ovim rudnim rejonima, kao i dalje prema severozapadu (područje Zlatar – Priboj).

Završetak istraživanja se planira u 2024. godini.

(Sputnjik)

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Back to top button